In Nederland is de NEN 2767 norm de standaard in de bouw. Op deze pagina leggen we uit wat het precies inhoudt. GR8 Roofs werkt ook volgens de NEN 2767 norm.

Wat is de NEN 2767 norm?

De NEN 2767 is een norm die in Nederland breed gedragen wordt bij de realisatie van vastgoed en infrastructuurprojecten. De norm is toonaangevend en biedt een leidraad bij de technische inspectie in de bouwsector. De norm neemt bouw- en installatiedelen zoals daken, gevels en HVAC-systemen onder de loep. Voor beheer en onderhoud is deze norm een uitstekende houvast. In sommige sectoren kan het verplicht worden gesteld via Europese wet- en regelgeving.

Waar dient de NEN 2767 norm voor?

De NEN 2767 dient verschillende doelen. Om te beginnen is het een standaard voor de sector en zorgt het voor transparantie bij dakinspectie. Daarnaast geeft het een goed inzicht in de staat van panden en kan de uitkomst een fundament bieden voor een onderhoudsplan.

Meerjarenonderhoudsplan MJOP

In een meerjaren onderhoudsplan, ook wel MJOP, is vastgelegd wat voor onderhoud er de komende jaren gepleegd dient te worden aan specifieke gebouwen of installaties. In het MJOP wordt onder andere uiteengezet wat prioriteit heeft en waar de onderhoudsbudgetten naartoe gaan. De NEN 2767 is bij de ontwikkeling van het MJOP een belangrijk onderdeel.

Conditiemeting

Volgens de NEN 2767 norm voeren inspecteurs een controle uit voor de conditiemeting. Hierbij beoordelen ze de bouwkundige en installatietechnische delen van het vastgoed. Vanzelfsprekend identificeren ze hierbij gebreken. Denk aan schade en slijtage, maar ook veroudering en functionele tekortkomingen. Vervolgens krijgen alle gebreken een aparte classificatie aan de hand van de gebrekenlijst. Op deze manier kunnen betrokkenen prioriteit bepalen voor reparaties en vervanging. Je kunt hiermee ook het risico op hogere reparatiekosten beperken.

Uit de conditiemeting komt een conditiescore die een belangrijke rol speelt bij de waardebepaling in de vastgoedsector in geval van verkoop, aankoop of verhuur.

Conditiescore

Zoals gezegd komt er uit de conditiemeting een score volgens de NEN 2767 norm. De conditiescore drukt de staat van specifieke onderdelen uit in een numerieke waarde van 1 tot 6. Daarbij is 1 uitstekend en 6 slecht. De uiteindelijke score hangt af van de ernst van de vastgestelde gebreken.

Schaal conditiescore

Hier zie je de indeling van de conditiescore in de schaal.

 1. Uitstekend
  Wil zeggen dat er geen of zeer minimale gebreken vastgesteld zijn. De bekeken delen zijn in nieuwstaat of zo goed als nieuw met minimale sporen van slijtage.
 2. Zeer goed
  Zeer kleine gebreken die niet direct actie vereisen. Er zijn sporen van veroudering,
  maar dat is minimaal en het element functioneert naar behoren.
 3. Goed
  Kleine gebreken die op den duur aandacht vereisen. Geen problemen die de directe werking van het systeem beïnvloeden.
 4. Redelijk
  Constatering van slijtage en gebreken die op de middellange termijn opgelost moeten worden. De gebreken kunnen de functionaliteit beïnvloeden.
 5. Matig
  Constatering van ernstige gebreken. Niet altijd, maar in veel gevallen is er direct actie vereist. De functionaliteit van het bouwwerk is mogelijk al niet meer gegarandeerd.
 6. Slecht
  De gebreken zijn zeer ernstig en vragen onmiddellijk aandacht. Het gecontroleerde systeem of element vormt een risico en functioneert niet meer correct.

Het voordeel van de score is dat je een uniforme en onafhankelijke manier hebt om alles te beoordelen en te vergelijken.

Methode voor de NEN 2767 inspectie

De methode voor inspectie volgens de NEN 2767 norm is als volgt verkrijgbaar.

In deel 1, NEN 2767-1, kun je de methodiek voor conditiemeting lezen. De laatste publicatie is van mei 2019.

In deel 2, NEN 2767-2, vind je de gebrekenlijst met veelvoorkomende problemen. De staat van het gebrek is natuurlijk altijd van belang. De laatste publicatie is van juni 2022.

Deel 3, NEN 2767-4-2, betreft de webapplicatie voor de decompositie- en gebrekenlijst. Deze app is mede ontwikkeld door Rijkswaterstaat, de Dienst Vastgoed Defensie en de samenwerking van grote gemeenten.

BOEI methodiek

De BOEI methodiek gaat nog iets verder dan de NEN 2767. Boei staat voor brand, onderhoud en energie en deze inspectie richt zich, zoals de uitleg al doet vermoeden, op thema’s als duurzaamheid en energiezuinigheid.

Benieuwd of twijfels over de levensduur van uw dak? Wij voeren graag een dakinspectie uit om de maximale levensduur te garanderen of om lekkage te voorkomen. Via onderstaand contactformulier plannen we graag een dakinspectie, op een moment dat u goed schikt.