Mocht je op zoek zijn naar een extra stukje zekerheid, dan kan een verzekerde dakgarantie uitkomst bieden. Ook wel de all-in verzekerde dakgarantie genoemd. Doorgaans leg je hierin afspraken vast waar alle betrokken partijen zich aan dienen te houden. Mochten er problemen ontstaan, incidenteel of herhaaldelijk, dan is er altijd een overeenkomst om op terug te vallen doordat de overeenkomst afgegeven wordt door een verzekeringsmaatschappij.

De gebouw eigenaar heeft met een verzekerde dakgarantie de zekerheid dat de kwaliteit van zijn dak behouden blijft. Tijdens de controles worden de werkzaamheden van GR8 Roofs gecontroleerd door onafhankelijke dak adviseurs. Deze dak adviseurs geven alleen een positief advies als er precies conform de vak-richtlijnen en de  verwerkingsvoorschriften van de producenten gewerkt wordt. Met dit positief advies neemt de verzekeringsmaatschappij het dak op in de all-in-verzekerde dakgarantie.

De dakdekker staat garant voor een bepaalde kwaliteit, en mocht dit in de praktijk tegenvallen, dan moeten gebreken hersteld worden middels de overeenkomst. Controle  en vaststellen van gebreken gebeurt dus door onafhankelijke dak-adviesbureau’s.

Bij GR8 ROOFS helpen we bij de aanvraag van verzekerde dakgarantie. Wij raden dit altijd ten zeerste aan om onvoorziene problemen en kosten te ondervangen. We verstrekken deze vorm van garantie niet zelf, dat doet een verzekeraar, maar we staan wel garant.

Wat neem je op in de verzekerde dakgarantie?

Een verzekerde dakgarantie maak je altijd op basis van het gerealiseerde project. Er zijn wel richtlijnen omtrent de onderdelen die je opneemt in de overeenkomst.

We kunnen altijd een goed advies geven inzake de verzekerde dakgarantie omdat we bekend zijn met de kwaliteit van materialen, de levensduur, de omstandigheden en het geleverde werk. Wij weten als geen ander waar eventueel risico kan ontstaan en hoe.

Om een verzekerde dakgarantie af te geven, moet dit vooraf gemeld worden bij de verzekeringsmaatschappij. Het gebeurt dus voor de start van een project want ook de werkomschrijvingen van de dakdekker worden getoetst, nog voordat ze aan het dak beginnen.

De werkzaamheden

Als eerste leg je natuurlijk vast tussen welke partijen de overeenkomst is gesloten, degene die de garantie verleent, de dakdekker en de klant. 

Daarna volgt een specificatie van de werkzaamheden. Wat er exact gedaan is, welke materialen gebruikt zijn en hoe die onder de garantie vallen. 

Garantieperiode, dekking en gebreken

Onder dit punt neem je de looptijd op zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn. De meeste all-in-verzekerde dakgaranties hebben een looptijd van 10 of zelfs 15 jaar. De belanghebbende dient zich natuurlijk ook aan vooraf opgestelde regels te houden. 

Een voorbeeld is het opnemen van een garantieperiode van 10 jaar voor gebreken in de waterdichtheid van de dakhuid en daaruit voortvloeiende gebreken aan de onderliggende delen van het dak. Normaal gesproken leg je daarbij ook nog vast dat dit ten gevolge van fouten in het advies, ontwerp of gebruikte materialen is. De dakdekker moet echt duidelijk een fout hebben begaan. 

Vanzelfsprekend sluit je in de overeenkomst dus ook bepaalde zaken uit zoals schade door extreem weer of vandalisme. 

Overige voorwaarden

Om te zorgen dat alles in orde blijft, plan je een regulier onderhoud en leg je dit vast zodat aan alle voorwaarden voldaan is. Het is dan ook een must om een onderhoudscontract af te sluiten bij GR8 Roofs om elk jaar het dak te laten controleren op gebreken en direct het dak te reinigen.


De procesbeschrijving voor het indienen van een claim hoort hier ook bij, evenals de voorwaarden waaronder herstel of vervanging plaatsvindt. 

Voordelen van een verzekerde dakgarantie

Het afsluiten van een verzekerde dakgarantie kent een aantal voordelen voor de betrokken partijen. We zetten ze voor je op een rijtje.

Voor de eigenaar

Voor de eigenaar van het pand zijn de voordelen vrij duidelijk. Het is een garantie dat gebreken kosteloos hersteld worden. Dit geeft een stukje rust en financiële bescherming. Het dak dient via de garantie ook regelmatig onderhouden te worden. Op die manier blijft de kwaliteit gegarandeerd en dit komt de waarde van het pand eveneens ten goede. 

Zoals eerder genoemd, is regelmatig onderhoud cruciaal. Middels deze overeenkomst vindt dit ook plaats waardoor je in de meeste gevallen grote kosten voorkomt doordat professionals de risico’s constateren en aanpakken. 

In veel gevallen is de garantie ook over te dragen, wat de waarde van het pand ten goede komt. 

Voor de aannemer

Wij zijn als dakdekkers in staat om een extra zekerheid in te bouwen. Daarnaast leggen we allerlei zaken vast zodat we een gestructureerd overzicht hebben van de werkzaamheden en bepaalde aandachtspunten. Onderhoud plannen we op basis van de overeenkomst ook in. Topkwaliteit leveren wordt de nieuwe standaard zodat claims grotendeels uitblijven. 

Voor beide partijen geldt dat verzekerde dakgarantie een stukje juridische houvast geeft waarbij in principe alle deelnemende partijen gedekt zijn voor onvoorziene problemen. 

Daarnaast heeft het afsluiten van een verzekerde dakgarantie bij GR8 roofs nog een
voordeel, mocht er onverhoopt in de toekomst iets gebeuren met het voorbestaan van het
bedrijf, dan wordt te allen tijde de garantie overgenomen door de verzekeraar. Op deze manier bent u als gebouw eigenaar altijd verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig dak.

GR8 ROOFS product garantie

Bij GR8 Roofs krijg je uiteraard ook een productgarantie en verwerkingsgarantie. Hierin nemen we bepaalde zaken op, afhankelijk van het uitgevoerde project. Is dit niet afdoende? Dan kun je dus altijd een aanvullende en verzekerde dakgarantie afsluiten. 

Voor wat betreft de verzekerde dakgarantie, kunnen we ook altijd helpen met de aanvraag en wat raadzaam is om op te nemen.

Benieuwd of twijfels over de levensduur van uw dak? Wij voeren graag een dakinspectie uit om de maximale levensduur te garanderen of om lekkage te voorkomen. Via onderstaand contactformulier plannen we graag een dakinspectie, op een moment dat u goed schikt.